Testimonials

Cathy from Shalogapé Wellness Care approached us as a family to be part of her practical promotion on her biofeedback machines.  She explained to us that she specifically wanted to use my husband and me to explore the impact of a family’s eating habits on our bodies.

It was interesting to see the vitamin and mineral deficiencies these machines identified and the resemblances between mine and those of my husband.  We are pensioners in our seventies and our finances are limited, also as we are dependent on a single income.  Every time Cathy made an effort to find us the most cost effective supplements we could use.

We have to make use of Military health services which are quite a distance away from our home and where we have to wait for hours in the queue before being helped.  Time and time again these treatments caused us not having to wait in those queues.

Later she treated my husband’s twin brother as well, to do research on the effects of ageing on the brains of twins. We can testify with praise of her perseverance over the last two years.

Bokkie

Retired, Pretoria

Ons as familie is genader deur Cathy om deel uit te maak van haar Prakties met die gebruik van haar biofeedback masjiene.  Sy het aan ons verduidelik dat sy juis vir my en my man wou gebruik om navorsing te doen oor eetgewoontes in gesins verband om te sien die effekte op ons liggame. 

Dit was interesant om te sien watter vitamien en minerale tekorte ons gehad het en hoe ooreenstemmend van hulle was. 

Ons is pensionarisse in ons 70’s en dus is  ons finansies beperk aangesien ons ook afhanklik is net van een inkomste.  Elke keer het sy moeite gedoen om uit te vind oor die mees koste effektiewe aanvullings wat ons kon koop. 

Ons behoort aan die Militêre hospital en woon baie ver van die fasiliteite af en moet met tye baie dae ure gaan sit.  Dit het vir ons al meermaale handig ingekom. 

Later het sy my man se tweeling broer ook bygekom in die prakties.  Sy het hulle as prakties gebruik om te kyk waste effekte ouderdom op die brein van ‘n tweeling het. 

Ons kan net met lof praat van haar deursettingsvermoë in die afgelope twee jaar. 

Bokkie

Retired, Pretoria

For many years I have struggled with sinus, chronic tiredness and sleeplessness.  I have gone for multiple tests, but to no avail.  I started to suspect that I am suffering from allergies.  We are living on a town in the countryside and have to travel long distances to get to specialists. 

As a family we do not have a medical aid as my husband is running his own home business.  Over a period of six months we spent about R15000 on medical tests without getting any answers.  I developed a persistent cough which I was unable to get rid of. 

Cathy from Shalogapé Wellness Care visited us and brought her biofeedback machines.  I was astonished to discover I had 63 different allergies / intolerances for various food types, household chemicals and garden plants.  It was such a relief to at last know what is the cause of my problems. 

Unfortunately some of my allergies were unavoidable, for example regarding some trees in my neighbour’s yard.  However, my cough improved, and the allergy symptoms lessened with the use of the correct medication. 

These machines highlighted much more in a very short time than what many expensive medical tests were unable to do.

At long last I received answers to my questions.

Linda

Farmer's wife, Northern Cape

Vir baie jare het ek ‘n stryd met sinus, kroniese moegheid en slaaploosheid.  Ek is vir verskeie toetse weg.  Ek het vermoed dat ek ‘n stryd voer met allergie.  Ons is op ‘n plattelandse dorpie en moet ver reis om by spesialiste uit te kom. 

As familie het ons ook nie medies nie aangesien my man vir homself werk. Ek het ongeveer R15000 gespandeer oor ses maande op mediese kostes om antwoorde te kry sonder dat hulle werklik vir my ‘n antwoord kon gee.  Ek het begin hoes en kon net nie ontslae raak daarvan nie. 

Cathy het vir my kom kuier en haar masjiene saamgebring.  Groot was my verbasing toe ons ontdek dat ek 63 allergie / intolleransies gehad het vir verskeie kossoorte, huishoudelike chemikalias en tuin plante.  Dit was ‘n verligting om te ontdek wat dit was.  Ongelukkig is baie van die allergie onvermydelik – soos byvoorbeeld my gawe bure se bome. 

My hoes het verbeter.  Die allergie symtome het verbeter met die gebruik van medisyne.  Die masjiene het binne ‘n baie kort tyd baie meer uitgelug as enige duur toets wat die dokters gedoen het. 

Dit het darem vir my antwoorde  gegee op van my vrae.

Linda

Boervrou, Northern Cape

I’ve known Cathy for about ten years.  She asked me to be part of her practical promotion on her biofeedback machines.  She was aware that I was unable to lose weight, it does not matter what I tried.

After putting me on the machines and analysing my test results, she developed an eating plan for me.  Following this plan I lost 16 kg in 15 months!  A year later I did not pick up a single one of the kilograms I lost. 

The most amazing is that this was without any diet pills or diet medication.  It was all based on the correct food types and eating habits.  The meals are developed in such a way to prevent me from getting hungry as it is based on obtaining and maintaining a good balance. 

I laughed as she keeps on reminding me that it is fine for me to “crook” once a week, within limits, of course.  She followed up on me regularly and motivated me by walking the road with me. 

During this time I had to replace my wardrobe three times as I was losing centimetres as well. 

I am a new person and definitely have much more energy. 

Thank you, Cathy.

Carrie

Friend, Pretoria

My naam is Veronica en ek is 52 jaar oud.

In February 2019 het ek opgestaan met ‘n stem wat wegraak. Dit het net vererger tot April. Ek was van bakboord na stuurboord gestuur met dokters afsprake, sonder sukses. Ek het Cathy by ‘n Bybelstudie ontmoet. Ons kon nie ‘n ordentlike gesprek voer nie.

Cathy het aangebied om my te toets as deel van haar navorsing. Die toetse het gewys dat ek bilharzia het. Ek is verwys na ‘n dokter wat die diagnose bevestig het. Met die regte beandeling is ek nou genees.

 _____________________________

My name is Veronica and I am 52 years old.

In February 2019 I realised that my voice was disappearing. It slowly got worse until April. I was sent to and fro. The doctors were unable to diagnose me correctly. I met Cathy at a Bible study and we couldn’t have a decent conversation.

Cathy offered to test me as part of her research. The testing discovered that I had bilharzia. II was referred to a doctor who confirmed it. After the correct treatment, I was cured.

Thank you, Cathy.

Veronica

Friend, Pretoria